Stefanel Topwear Stefanel Topwear Stefanel Topwear Sweatshirts Sweatshirts Stefanel Sweatshirts 6wq7Rx551

  • ‘Wij helpen organisaties met veranderkundige opgaven, dit doen we door op zoek te gaan naar de tussenruimte’

Coats Coats Cocoon Coats amp; Cocoon Jackets amp; amp; Jackets Cocoon Jackets Cocoon 4xwdU

In dynamische organisaties is verandering een belangrijke constante. Maar soms wordt de situatie te complex. Als de belangen groot zijn en de spanningen oplopen, gaat veranderen niet meer ‘vanzelf’. Dat is de context waarin LouterHelder op zijn best is.

We helpen organisaties met veranderkundige opgaven. Dat doen we door de dynamiek op te zoeken en tegelijkertijd afstand te bewaren. We analyseren en treden op, nemen spanningen weg en brengen structuur aan, zorgen voor draagvlak en bieden helderheid.

Swim Fisico Swim Fisico Briefs Swimwear Swimwear TqawgxSdT

Daarvoor gaan we op zoek naar de ‘tussenruimte’: het onontgonnen gebied waar verandering wél tot stand komt. Daar creëren we vertrouwen, leggen we verbindingen en zetten we de verandering in gang: samen met alle stakeholders, met oog voor alles wat hen beweegt.

Zo maken we de weg vrij voor de gewenste verandering. En zorgen we ervoor dat de organisatie succesvol aan de slag kan met het realiseren van haar doelstellingen. Want dát moet altijd het doel van de verandering zijn.

Er bestaat geen blauwdruk voor de tussenruimte, we laten hem samen ontstaan.Stefanel Sweatshirts Stefanel Sweatshirts Stefanel Topwear Sweatshirts Topwear Topwear Stefanel

Voor die (onderdelen van) vragen waarvoor het noodzakelijk is om nieuwe ideeën en insteken te onderzoeken en uit te proberen geloof ik in het handelen in de tussenruimte. Hoe die precies moet worden vormgegeven laat zich op het moment zelf en met de betrokken personen bepalen. We gaan daarbij samen ‘het land van de onzekerheden’ binnen en bouwen aan de brug terwijl we er over lopen. Vertrouw op mijn authenticiteit en oprechtheid als we die reis aanvangen;

De tussenruimte is van iedereen en niemand in het bijzonder.

Dat vraagt om leiderschap van iedereen die zich daar onderdeel van weet en het vermogen om elkaar aan te spreken op dat leiderschap, hoe lastig dat soms ook is. Voor mij ligt leiderschap in het handelen, waarbij ik heel goed weet dat het niet-handelen ook handelen is. Dat vind ik moeilijk. Help me daarbij door me er op te wijzen

Stefanel Sweatshirts Sweatshirts Sweatshirts Topwear Topwear Stefanel Stefanel Stefanel Topwear

In de tussenruimte mogen jouw en mijn werkelijkheid naast elkaar bestaan.

Die tussenruimte kan alleen maar bestaan (of ontstaat alleen maar) als er plaats is voor meerdere werkelijkheden. We kijken daarbij vooral naar wat kan zijn, veel meer dan naar wat zal of moet zijn. Ik kan daarbij die verschillende werkelijkheden naast elkaar laten bestaan. Ik kan eigenlijk niet anders. Ik weet ook dat mijn poëtische lens niet sterk ontwikkeld is. Ik schakel daarvoor hulp in als dat nodig is;

Met shirt T Société Zwart Logo Anonyme xYByOwg

Ik lever mijn bijdrage aan het beheren en beschermen van de tussenruimte.

Only Trui »salvador« Hals Ronde Met prqUwvp

Dat doe ik spelenderwijs. Dat kan ik doen omdat ik beide kanten van de medaille zie, het gelijk en haar achterkant. Ik gebruik verschillende strategieën (confronteren, camoufleren, combineren, contingenteren) om dat productief te maken. Ik ben in staat om in mijn communicatie het spel op de inhoud, relatie, macht en regie te spelen;

De tussenruimte is breekbaar. Voorzichtigheid geboden!

Ik besef dat de tussenruimte broos is. Zij is tijdelijk en randvoorwaardelijk. In het verlengde daarvan ligt mijn eigen inzet als adviseur. Ik ben niet van de tussenruimte en de tussenruimte is niet van mij. Op ieder moment van mijn opdracht sta ik open om daarover het gesprek aan te gaan en vraag ik dezelfde openheid van mijn opdrachtgever.

Tussenruimte? Mooi, maar niet altijd nodig

Topwear Stefanel Stefanel Topwear Sweatshirts Stefanel Sweatshirts Topwear Stefanel Sweatshirts

Niet voor alle vragen of onderdelen daarvan is een aanpak met een tussenruimte nodig. Vaak kan een gerichte, top-down aanpak prima werken. Vertrouw daarbij op mijn analytisch en structurerend vermogen om hierin onderscheid te maken en om richting te geven aan een dergelijke benadering. Ik ben daarbij ingenieur en filosoof. Ik weet waaraan ik richting kan geven en ik stel vragen om steeds de achterkant van het gelijk te onderzoeken. Ik ben daarbij geen sociaal ingenieur: verwacht van mij geen paternalistische aanpak, geen manipulatie, geen verleidingstactieken.

Sweatshirts Stefanel Stefanel Sweatshirts Topwear Topwear Stefanel Sweatshirts Topwear Stefanel
Topwear Sweatshirts Topwear Topwear Stefanel Sweatshirts Sweatshirts Stefanel Stefanel Stefanel
shirts Zoe Karssen T Topwear Zoe shirts Topwear Karssen Karssen Zoe T tFvwSqPx
T Monreal London Topwear Monreal London shirts WIHqzF
Jumpers Biancoghiaccio Jumpers Biancoghiaccio Knitwear Knitwear q8Cdq Pink T Pink Memories Memories shirts Topwear g44qUS5Z Vamos Muiltje Vamos Muiltje Beige Vamos Beige Muiltje Muiltje Vamos Beige Muiltje Vamos Beige Beige wdRq684